Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Stijl Architectuur biedt u als collectief of bewonersgroep de mogelijkheid om uw eigen op maat ontworpen woning te realiseren. De grootte kan variëren vanaf een twee-onder-een-kap woning tot aan een compleet bouwblok.

Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap? Kort gezegd: Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) realiseert een groep particulieren gezamenlijk en zonder winstoogmerk woningen. Dat doet men in samenwerking met zelfgekozen partners. Vaak is een van die partners een woningbouwcorporatie en/of de gemeente. Er is subsidie mogelijk om begeleiding van een groep particulieren te financieren.

In deze tijden van crisis in de bouwsector, is CPO een van de weinige manieren om bouwprojecten nog gefinancierd te krijgen. Het is daarom niet vreemd dat CPO na een aarzelend begin nu een grote vlucht begint te maken. Ook al omdat CPO 20 tot 25% goedkoper is dan traditioneel bouwen. Dat maakt het financieren van (al dan niet sociale) huurbouw niet alleen makkelijker, het betekent ook dat kopen binnen bereik komt van een grotere groep mensen. Bijvoorbeeld van een groot deel van de groep die sinds 1 januari 2011 niet of nauwelijks meer in de sociale huursector terecht kan vanwege een te hoog inkomen, maar die te weinig verdient om een traditioneel gebouwd huis te kopen.

Het voordeel voor de bewoners bestaat niet alleen uit lagere kosten, maar bovendien uit een grotere invloed op hun huis en leefomgeving. Het blijkt dat die invloed door bewoners in de praktijk bovengemiddeld vaak wordt aangewend voor duurzaam bouwen, het vergroten van sociale cohesie en andere leuke zaken.